دستگاه جوش تک سر

SSCWM

TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNASI

SINGLE CORNER WELDING MACHINE

For welding corners of PVC profiles

Two hand control to comply safety regulations

Adjustable welding and clamping pressure for different PVC profiles

Instant display of heart plate temperature

Black fences with incremental slaces for easily adjusting the welding angle from 30 to 180 degerees

Controlled by a single pedal

Melts any PVC profile unit in the standart measure of 3 mm without requiring time adjustment

جهت جوش دادن پروفیل در زوایای 30 الی 180 درجه کاربرد دارد

Teknik Detay / Technical Detail
Gerilim/Frekans Voltage / Frequency 220 V / 50 Hz
Toplam Güç Total Power 2 Kw
Hava Basıncı Air Pressure 6-8 bar
Hava Tüketimi Air Konsuption 150 Lt. /min
Max. Profil Yüksekliği Max. Profil Height 120 mm
Max. Profil Genişliği Max. Profil Width 120 mm
Isıtma Zamanı Heating Time 20 s± %10
Kaynak Zamanı Welding Time 20 s± %10
Isıtıcı Sıcaklığı Welding Temperature 245˚C ± %10
Makina Uzunluğu Machine Length 700 mm
Makina Genişliği Machine Width 830 mm
Makina Yüksekliği Machine Height 1470 mm
Makina Ağırlığı Machine Weight 165 Kg
Kontrol Sistemi Control System Micro Computer
p1