دستگاه فرز پروفیل میانی

SAMM

OTOMATİK ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI
AUTOMATIC MILLING MACHINE

دستگاه فرز پروفیل میانی

Endmilling on PVC profiles
Graduation for endmilling at varying angles
Pneumatic Clamping system
Set of cutters

دستگاه فرز پروفیل میانی جهت فرز پروفیل میانی و شکل دادن سر آن به شکل دلخواه به کار برده می شود که زوایای آن از 0 تا 45 درجه قابل تغییر می باشد

Teknik Detay / Technical Detail
Gerilim/Frekans Voltage / Frequency 380 V / 50 Hz
Toplam Güç Total Power 1,5 Kw
Hava Basıncı Air Pressure 6-8 bar
Hava Tüketimi Air Konsuption 31Lt. /min.
Max. Profil Yüksekliği Max. Profil Height 120mm
Max. Profil Genişliği Max. Profil Width 120mm
Makina Uzunluğu Machine Length 640mm
Makina Genişliği Machine Width 700mm
Makina Yüksekliği Machine Height 1200mm
Makina Ağırlığı Machine Weight 120kg
s1