دستگاه تمیزکن گوشه های پروفیل

 

SACCM

OTOMATİK KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI
AUTOMATIC CORNER CLEANING MACHINE

دستگاه تمیزکن گوشه های پروفیل

Suitable for after-welding cleaning of upper and lower surfaces of PVC profiles and welding chip removal using the blades fixed on the motors Features 2-3-6 sets of blades Tool selection by a positionig switch In case of an emergency stop the press will not release the profile before the tools return to the initial position The screen on the automation group reports possible technical errors in the written form

جهت جوش دادن پروفیل در زوایای 30 الی 180 درجه کاربرد دارد

Teknik Detay / Technical Detail
Gerilim/Frekans Voltage / Frequency 220 V / 50 Hz
Toplam Güç Total Power 2 Kw
Hava Basıncı Air Pressure 6-8 bar
Hava Tüketimi Air Konsuption 150 Lt. /min
Max. Profil Yüksekliği Max. Profil Height 120 mm
Max. Profil Genişliği Max. Profil Width 120 mm
Isıtma Zamanı Heating Time 20 s± %10
Kaynak Zamanı Welding Time 20 s± %10
Isıtıcı Sıcaklığı Welding Temperature 245˚C ± %10
Makina Uzunluğu Machine Length 700 mm
Makina Genişliği Machine Width 830 mm
Makina Yüksekliği Machine Height 1470 mm
Makina Ağırlığı Machine Weight 165 Kg
Kontrol Sistemi Control System Micro Computer
w9